HI FU - SMAS-ЛИФТИНГ

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound)  е последната и най-актуална тенденция в неинвазивната естетична медицина.

Както при повечето устройства за неоперативен лифтинг и стягане на кожата въздействието е термично. В точката на фокус се достигат 65 до 70 С, което предизвиква зона на микрокоагулация и задейства синтеза на колаген и еластин в зоната, това води до лифтинг ефект. Предимствата са, че зоната на загряване е в определена точка, там където е желана без да се засяга повърхността на кожата. Друго предимство е дълбочината на въздействие и достигането на известния като SMAS (Superficial muscular aponeurotic system) повърхностен мускулен апоневротичен слой. Слоят представлява връзката между подкожните мускули и кожата върху тях и подобно на рамка е отговорен за стуктурата, формата и състоянието на кожата. От него зависят мимическите бръчки, отпускането на кожата и всички дефекти които се стреми да тушира съвременната естетична медицина. Достигането му е ключово за дълготрайното въздействие на процедурите и е голямата сила на HIFU технологията.

WHAT IS SMAS-LIFTING?

  • The Surface Muscle Layer (SMAS) is an anatomical structure of collagen and elastin fibers that covers the mimic muscles of the face. It is just beneath the subcutaneous fat connective tissue and connects the mimic muscles of the face with the dermis. The SMAS layer is used to support the soft tissues of the face, protecting us from relaxing the skin. In order to obtain an effective skin lifting, it is necessary to act on the collagen fibers in the deep layers of the skin at SMAS level.

Most frequently asked questions about Mesotherapy

See the most frequently asked questions below. For more complete information and/or for consultation use the contact form below or contact us by phone: 0882 515 788
Menu